top of page

Regler och villkor för användning

Följande villkor ("Villkoren") reglerar din användning av våra webbplatser eller applikationer som tillhandahålls av dig av CETV Network Inc. eller ett av dess dotterbolag, och allt innehåll, funktioner eller funktioner som görs tillgängliga från eller via våra webbplatser , inklusive eventuella underdomäner därav, eller applikationer ("webbplatserna"). Våra webbplatser görs tillgängliga av CETV Network Inc. eller dess dotterbolag ("vi" eller "oss" eller "våra"), som alla har antagit dessa villkor med avseende på våra webbplatser . Vi kan ändra villkoren då och då, när som helst utan förvarning till dig, genom att publicera sådana ändringar på våra webbplatser. Genom att använda våra webbplatser accepterar du och godkänner dessa villkor som gäller för din användning av någon av våra webbplatser . Om du inte godkänner dessa villkor kan du inte komma åt eller på annat sätt använda våra webbplatser.

Äganderätt.

Mellan dig och oss äger vi, uteslutande och uteslutande, alla rättigheter, titel och intresse för och till våra webbplatser, allt innehåll (inklusive till exempel ljud, fotografier, illustrationer, grafik, annan grafik, video, kopia, text, programvara, titlar, Shockwave-filer etc.), kod, data och material därpå, utseendet och känslan, utformningen och organisationen av våra webbplatser, och sammanställningen av innehåll, kod, data och material på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, databasrättigheter, moraliska rättigheter,

sui generis rättigheter och andra immateriella rättigheter och äganderätt däri. Din användning av våra webbplatser ger dig inte äganderätt till innehåll, kod, data eller material som du kan komma åt på eller via våra webbplatser.

Begränsad licens.

Du kan komma åt och visa innehållet på våra webbplatser på din dator eller annan enhet och, om inte annat anges i dessa villkor eller på våra webbplatser, göra enstaka kopior eller utskrifter av innehållet på våra webbplatser för din personliga, interna användning endast. Om inget annat anges i dessa villkor eller på våra webbplatser är användningen av våra webbplatser och de tjänster som erbjuds på eller via våra webbplatser endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk.

Förbjuden användning.

Om inte annat särskilt anges i dessa Allmänna villkor eller på våra webbplatser är all kommersiell eller reklamdistribution, publicering eller utnyttjande av våra webbplatser eller något innehåll, kod, data eller material på våra webbplatser strängt förbjudet om du inte har fått uttrycket föregående skriftligt tillstånd från vår auktoriserade personal eller den på annat sätt tillämpliga rättighetshavaren Annat än vad som uttryckligen tillåts häri eller på våra webbplatser får du inte ladda ner, posta, visa, publicera, kopiera, reproducera, distribuera, sända, modifiera, utföra, sända, överföra, skapa derivatverk från, sälja eller på annat sätt utnyttja något innehåll , kod, data eller material på eller tillgängliga via våra webbplatser. Du samtycker vidare till att du inte får ändra, redigera, ta bort, ta bort, på annat sätt ändra innebörden eller utseendet på eller återanvända något av innehållet, koden, data eller annat material på eller tillgängligt via våra webbplatser, inklusive, utan begränsning , ändring eller borttagning av varumärken, handelsnamn, logotyper, servicemärken eller annat meddelande om äganderätt eller äganderätt. Du erkänner att du inte förvärvar några äganderätt genom att ladda ner eller på annat sätt använda upphovsrättsskyddat material från eller via våra webbplatser. Om du använder annan användning av våra webbplatser, eller innehållet, koden, data eller material därpå eller tillgängligt via våra webbplatser, förutom vad som annars anges ovan, kan du bryta mot upphovsrätten och andra lagar i USA, andra länder samt tillämpliga lagar och kan vara föremål för ansvar för sådan obehörig användning.

Varumärken.

Varumärken, logotyper, servicemärken och handelsnamn (tillsammans "varumärken") som visas på våra webbplatser eller på innehåll som finns tillgängligt via våra webbplatser är våra registrerade och oregistrerade varumärken och andra och får inte användas i samband med produkter och / eller tjänster som inte är relaterade till, associerade med eller sponsrade av deras rättighetsinnehavare som sannolikt kan orsaka kundförvirring, eller på något sätt som försämrar eller fördärvar deras rättighetsinnehavare. Alla varumärken som inte ägs av oss och som visas på våra webbplatser eller på eller via våra webbplatsers tjänster, om sådana finns, tillhör respektive ägare. Ingenting som finns på våra webbplatser ska tolkas som att det underförstås ge någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på våra webbplatser utan vårt skriftliga tillstånd eller den tredje part som kan äga tillämpligt varumärke. Ditt missbruk av de varumärken som visas på våra webbplatser eller på eller genom någon av våra webbplatsers tjänster är strängt förbjudet.

Användar information.

Under din användning av våra webbplatser och / eller de tjänster som görs tillgängliga på eller via våra webbplatser kan du bli ombedd att tillhandahålla viss personlig information till oss (sådan information som nedan kallas "användarinformation"). Vår policy för insamling och användning av information med avseende på integriteten för sådan användarinformation anges i våra webbplatsers sekretesspolicy som här införlivas som referens för alla ändamål. Du erkänner och samtycker till att du är ensam ansvarig för noggrannheten och innehållet i användarinformation.

Inlämnat material.

Såvida inte detta särskilt begärs, vill vi inte heller ta emot konfidentiell, hemlig eller skyddad information eller annat material från dig via våra webbplatser, via e-post eller på något annat sätt. All information, kreativa verk, demos, idéer, förslag, koncept, metoder, system, mönster, planer, tekniker eller annat material som skickas eller skickas till oss (inklusive till exempel och utan begränsning, det som du skickar eller skickar till våra chattrum , anslagstavlor, enkätsvar och / eller våra bloggar, eller skicka till oss via e-post) ("Inlämnat material") anses inte vara konfidentiellt eller hemligt och kan användas av oss på något sätt som överensstämmer med våra Webbplatsers sekretesspolicy. Genom att skicka in eller skicka in skickat material till oss: du (i) intygar och garanterar att det inlämnade materialet är original för dig, att ingen annan part har några rättigheter till det, och att "moraliska rättigheter" i det inlämnade materialet har avstått, och (ii) du ger oss och våra dotterbolag en royaltyfri, obegränsad, världsomspännande, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv och fullt överförbar, tilldelbar och underlicensierad rättighet och licens att använda, kopiera, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, uppträda, visa och införliva i andra verk alla inlämnade material (helt eller delvis) i någon form, media eller teknik som nu är känd eller senare utvecklad, inklusive för reklam- och / eller kommersiella ändamål. Vi kan inte vara ansvariga för att underhålla något inlämnat material som du tillhandahåller oss, och vi kan när som helst radera eller förstöra sådant inlämnat material.

Förbjudet användaruppförande.

Du garanterar och samtycker till att när du använder våra webbplatser och de olika tjänsterna, funktionerna och funktionerna som erbjuds på eller via våra webbplatser, ska du inte: (a) efterlikna någon person eller enhet eller förvränga din anknytning till någon annan person eller enhet; (b) infoga din egen eller tredje parts reklam, varumärke eller annat reklaminnehåll i något av våra webbplatsers innehåll, material eller tjänster (till exempel utan begränsning i en inbäddad video (som definieras häri), RSS-flöde eller en podcast mottaget från oss eller på annat sätt via våra webbplatser), eller, om inte annat uttryckligen godkänns i dessa villkor eller på våra webbplatser, distribuera, publicera om eller utnyttja sådant innehåll eller en tjänst för ytterligare kommersiella eller marknadsföringsändamål; eller (c) försöka få obehörig åtkomst till andra datorsystem via våra webbplatser. Du ska inte: (i) ägna dig åt spidering, "skärmskrapning", "databaskrapning," skörd av e-postadresser, trådlösa adresser eller annan kontakt- eller personlig information, eller något annat automatiskt sätt att erhålla listor över användare eller annan information från eller via våra webbplatser eller de tjänster som erbjuds på eller via våra webbplatser, inklusive utan begränsning all information som finns på någon server eller databas som är ansluten till våra webbplatser eller de tjänster som erbjuds på eller via våra webbplatser; (ii) få eller försöka få obehörig åtkomst till datorsystem, material eller information på något sätt; (iii) använda våra webbplatser eller de tjänster som görs tillgängliga på eller via våra webbplatser på något sätt som kan avbryta, skada, inaktivera, överbelasta eller försämra våra webbplatser eller sådana tjänster, inklusive, utan begränsning, att skicka oönskade massmeddelanden eller "översvämning" servrar med förfrågningar; (iv) använda våra webbplatser eller våra webbplatsers tjänster eller funktioner i strid med vår eller tredje parts immateriella rättigheter eller andra äganderätt eller juridiska rättigheter; eller (v) använda våra webbplatser eller våra webbplatsers tjänster i strid med tillämplig lag. Du samtycker vidare till att du inte ska försöka (eller uppmuntra eller stödja någon annans försök) att kringgå, omvandla, dekryptera eller på annat sätt ändra eller störa våra webbplatser eller våra webbplatsers tjänster, eller något innehåll därav, eller göra något obehörigt användning därav. Du samtycker till att du inte ska använda våra webbplatser på något sätt som kan störa någon annan parts användning och njutning av våra webbplatser eller någon av dess tjänster. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs offentligt tillgängligt eller tillhandahålls via våra webbplatser.

Offentliga forum.

Vi kan då och då göra meddelandetjänster, chattjänster, anslagstavlor, anslagstavlor, bloggar, andra forum och andra sådana tjänster tillgängliga på eller via våra webbplatser. Förutom andra regler eller förordningar som vi kan lägga upp i samband med en viss tjänst, samtycker du till att du inte ska ladda upp, posta, sända, distribuera eller på annat sätt publicera via våra webbplatser eller någon tjänst eller funktion som görs tillgänglig på eller genom vår Webbplatser, allt material som (i) begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda och njuta av våra webbplatser eller våra webbplatsers tjänster, (ii) är bedrägliga, olagliga, hotande, kränkande, trakasserande, ärekränkande, ärekränkande, obscent, vulgärt , stötande, pornografiskt, vanhäftigt, sexuellt uttryckligt eller oanständigt, (iii) utgör eller uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag, (iv) bryter mot, plagierar eller kränka tredje parts rättigheter inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, sekretess, avtal, patent, rättigheter till integritet eller publicitet eller någon annan äganderätt, (v) innehålla en oss, spionprogram eller andra skadliga komponenter, (vi) innehåller inbäddade länkar, reklam, kedjebrev eller pyramidscheman av något slag, eller (vii) utgör eller innehåller falska eller vilseledande indikationer på ursprung, godkännande eller uttalanden om fakta. Du samtycker vidare till att inte utge dig för att vara någon annan person eller enhet, vare sig det är faktiskt eller fiktivt, inklusive oss eller vår personal. Du får inte heller erbjuda dig att köpa eller sälja någon produkt eller tjänst på eller genom dina kommentarer till våra forum. Du är ensam ansvarig för innehållet och konsekvenserna av någon av dina aktiviteter.

Rätt till övervakning och redaktionell kontroll.

Vi förbehåller oss rätten men har ingen skyldighet att övervaka och / eller granska allt material som publiceras på våra webbplatser eller via våra webbplatsers tjänster eller funktioner av användare, och vi ansvarar inte för sådant material som publiceras av användare. Vi förbehåller oss dock rätten att alltid lämna ut all information som är nödvändig för att tillfredsställa lagar, förordningar eller myndighetsförfrågningar, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, som i vår enda diskretion är anstötligt eller strider mot dessa användarvillkor, vår policy eller tillämplig lag. Vi kan också införa begränsningar för vissa funktioner i forumen eller begränsa din tillgång till delar av eller alla forum utan förvarning eller påföljd om vi anser att du bryter mot riktlinjerna i denna punkt, våra villkor eller tillämplig lag, eller av någon annan anledning utan förvarning eller ansvar.

Privat eller känslig information på offentliga forum.

Det är viktigt att komma ihåg att kommentarer som skickas till ett forum kan spelas in och lagras på flera platser, både på vår webbplats och någon annanstans på Internet, som sannolikt kommer att vara tillgängliga under lång tid och du har ingen kontroll över vem som kommer att läsa dem så småningom. Det är därför viktigt att du är försiktig och selektiv med avseende på den personliga information som du lämnar ut om dig själv och andra, och i synnerhet bör du inte avslöja känslig, pinsam, proprietär eller konfidentiell information i dina kommentarer till våra offentliga forum.

Länkar till våra webbplatser.

Om inte annat specifikt anges i dessa villkor eller på våra webbplatser, godkänner du att: (i) om du inkluderar en länk från någon annan webbplats till våra webbplatser, kommer en sådan länk att öppnas i ett nytt webbläsarfönster och ska länka till fullständig version av en HTML-formaterad sida på denna webbplats; (ii) du har inte tillåtelse att länka direkt till någon bild som är värd på våra webbplatser eller våra tjänster, till exempel genom att använda en "in-line" -länkningsmetod för att få den bild som vi hostar att visas på en annan webbplats; och (iii) du samtycker till att inte ladda ner eller använda bilder som finns på denna webbplats på en annan webbplats, för något ändamål, inklusive, utan begränsning, att publicera sådana bilder på en annan webbplats. Du samtycker till att inte länka från någon annan webbplats till den här webbplatsen på något sätt så att våra webbplatser, eller någon sida på våra webbplatser, är "inramade", omgivna eller fördunklade av något tredjepartsinnehåll, material eller varumärke. Vi förbehåller oss alla våra rättigheter enligt lagen att insistera på att någon länk till våra webbplatser ska avbrytas och att återkalla din rätt att länka till våra webbplatser från någon annan webbplats när som helst efter skriftligt meddelande till dig.

Skadeersättning.

Du samtycker till att försvara, skada och hålla oss och våra dotterbolag och våra dotterbolagens styrelseledamöter, befattningshavare, anställda och agenter oskadliga från alla anspråk, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvode, som uppstår på något sätt från din användning av vår Webbplatser, din placering eller överföring av meddelanden, innehåll, information, programvara eller annat material via våra webbplatser, eller ditt brott mot eller brott mot lagen eller dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten, på vår egen bekostnad, att ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som annars är föremål för skadestånd från dig, och i så fall godkänner du att samarbeta med vårt försvar av ett sådant påstående.

Beställningar för produkter och tjänster.

Vi kan göra vissa produkter tillgängliga för besökare och registranter på våra webbplatser. Om du beställer några produkter, intygar och garanterar du härmed att du är 18 år eller äldre. Du samtycker till att betala hela priset för alla inköp du gör antingen med kredit- / betalkort samtidigt med din onlineorder eller med andra betalningsmetoder som är acceptabla för oss. Du samtycker till att betala alla tillämpliga skatter. Om betalning inte mottas av oss från din kredit- eller betalkortsutgivare eller dess ombud, samtycker du till att betala alla belopp som ska betalas på begäran av oss. Vissa produkter som du köper och / eller laddar ner på eller via våra webbplatser kan vara föremål för ytterligare villkor som presenteras vid tidpunkten för ett sådant köp eller nedladdning.

Tredjepartswebbplatser.

Du kanske kan länka från våra webbplatser till tredje parts webbplatser och tredje parts webbplatser kan länka till våra webbsidor ( "Links"). Du erkänner och samtycker till att vi inte har något ansvar för information, innehåll, produkter, tjänster, reklam, kod eller annat material som kan eller inte kan tillhandahållas av eller via länkade webbplatser, även om de ägs eller drivs av våra dotterbolag. Länkar till länkade webbplatser utgör inte ett stöd eller sponsring av oss av sådana webbplatser eller information, innehåll, produkter, tjänster, reklam, kod eller annat material som presenteras på eller genom sådana webbplatser . Införandet av någon länk till sådana webbplatser på vår webbplats innebär inte att vi stöder, sponsrar eller rekommenderar den webbplatsen. CETV Network Inc. avsäger sig allt ansvar för länkar (1) från en annan webbplats till våra webbplatser och (2) till en annan webbplats från denna webbplats. CETV Network Inc. kan inte garantera standarderna för någon webbplats till vilken länkar tillhandahålls på våra webbplatser och vi ska inte hållas ansvariga för innehållet på sådana webbplatser eller för efterföljande länkar. Vi intygar eller garanterar inte att innehållet på någon tredje parts webbplats är korrekta, överensstämmer med statlig eller federal lag, eller följer upphovsrätt eller annan immateriell lagstiftning. Vi är inte heller ansvariga för eller någon form av överföring från någon länkad webbplats. Varje beroende av innehållet på en tredje parts webbplats görs på egen risk och du tar allt ansvar och konsekvenser som följer av sådan tillit.

Inbäddade videolänkar.

Vissa sidor på våra webbplatser ger dig möjlighet att "bädda in" videor som visas på sidan på andra webbplatser eller bloggsidor (tillsammans med spelaren, som definieras häri, "inbäddad video"). Funktionaliteten tillhandahålls genom att ge dig den nödvändiga HTML-koden att inkludera på en sådan sida för att göra att Inbäddad video visas. Om du tar med HTML på en webbsida eller bloggsida kommer den faktiska videoströmmen för den inbäddade videon att serveras från våra servrar men den inbäddade videon kan återges till besökaren på den sidan som en del av den sidan. Om du väljer att bädda in video på en sida, samtycker du till följande: (i) du kommer inte att ändra, i något avseende, den inbäddade videon (inklusive utan begränsning innehåll, format och längd och reklam associerad med detta) från hur det är serveras från våra servrar; (ii) du kommer inte att underlätta åtkomst till den inbäddade videon genom någon videospelare eller annat verktyg än videospelaren som tillhandahålls av oss när den inbäddade videon visas ("spelaren"); (iii) Den inbäddade videon kan användas som del för kommersiella ändamål, inklusive på en reklamstödd sida, förutsatt att: (a) den inbäddade videon inte ska ingå i eller användas som en del av en tjänst som säljer tillgång till videoinnehåll; (b) du får inte infoga reklam, sponsring eller reklammeddelanden i, eller omedelbart intill, den inbäddade videon eller spelaren; och (c) i den utsträckning du säljer reklam, sponsring eller marknadsföringsmaterial som ska visas på samma sida som inkluderar den inbäddade videon, innehåller sidan annat innehåll som inte tillhandahålls av oss och som är en tillräcklig grund för sådan försäljning. Du får inte blockera, hämma, bygga på eller inaktivera någon del av spelaren, inklusive utan begränsning länkar tillbaka till vår webbplats. Du förstår och samtycker till att alla mätvärden relaterade till åtkomst och visning av den inbäddade videon kommer att krediteras våra webbplatser utan begränsning av någon bestämmelse i dessa användarvillkor, vi har inget ansvar gentemot dig av någon anledning med avseende på din användning av Inbäddad video och du samtycker till att försvara, skada och hålla oss och våra dotterbolag och våra dotterbolagens styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter oskadliga från alla anspråk, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokatavgifter, som uppstår på något sätt från din användning av den inbäddade videon.

Copyright Agent.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att de som använder våra webbplatser eller tjänster eller funktioner som görs tillgängliga på eller via våra webbplatser gör detsamma. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen vidarebefordra följande information till vår upphovsrättsagent, utsedd som sådan enligt Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512 (c) (2), med namnet Nedan:

Din adress, telefonnummer och e-postadress;

En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har överträtts;

En beskrivning av var det påstådda intrångsmaterialet finns;

Ett uttalande från dig om att du tror i god tro att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;

En elektronisk eller fysisk signatur från den person som har rätt att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar; och

Ett uttalande från dig, gjort på grund av mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har rätt att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Upphovsrättsagent:
ER Webb - CETV Network Inc., 123 N Congress Ave. Boynton Beach, FL 33426
e-post: copyrightcase@cetv.org
röstbrevlåda: 561-667-1000

Observera: Upphovsrättsagenten har inget ansvar för och kommer inte att svara på tillståndsförfrågningar om användning / omtryck eller förfrågningar om prenumeranter / kundtjänster.

För begäran om användning och / eller omtryckstillstånd, vänligen kontakta:
E-post: syndication@cetv.org

För prenumerationsförfrågningar (inklusive adressändringar och prenumerationer) eller andra kundtjänstproblem, vänligen kontakta:
CETV Network Inc.
E-post: subsctiber@cetv.org

FRISKRIVNING AV GARANTIER.

VÅRA WEBBPLATSER, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA TJÄNSTER, FUNKTIONER, INNEHÅLL, FUNKTIONER OCH MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS VÅRA WEBBPLATSER, LEVERERAS "SOM DE ÄR", "TILLGÄNGLIG", UTAN FÖREGÅENDE RÄKNING, UTAN FÖLJANDE UTANFÖRANDE, UTANFÖR FÖLJANDE. BEGRÄNSNING, NÅGON GARANTI FÖR INFORMATION, DATA, DATABEHANDLINGSTJÄNSTER, UPPTID ELLER Oavbruten TILLGÅNG, NÅGRA GARANTIER FÖR TILLGÄNGLIGHET, SPELBARHET, DISPLAYABILITET, TILLFÄLLIGHET, RÄTTIGHET, RÄTTIGHET, RÄTTIGHET , IKKE-ÖVERTRÄDELSE, SÄLJBARHET ELLER FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, OCH VI FRÅNGÅR HÄRIGEN ALLA OCH ALLA SÅDANA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA. VI GARANTERAR INTE ATT VÅRA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER, INNEHÅLL, FUNKTIONER ELLER MATERIAL TILLHANDAHÅLLT GENOM VÅRA WEBBPLATSER KOMMER TIDIGT, SÄKER, Oavbruten eller FELFRI , ELLER ATT FEL KORRIGERAS. VI GARANTERAR INGEN ATT VÅRA WEBBPLATSER ELLER DE LEVERERADE TJÄNSTERNA MÖTER ANVÄNDARENS KRAV. INGET RÅD, RESULTAT ELLER INFORMATION, VID MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, FÅNT AV DIG FRÅN OSS ELLER GENOM VÅRA WEBBPLATSER SKAPAR EN GARANTI INTE UTTRYCKLIGT HÄR. VI OCH VÅRA FÖRETAGAR ANTAR OCH INTE ANSVAR, OCH SKALL INTE SKYLDAS FÖR NÅGON SKADA PÅ, ELLER VIRUS, SOM KAN INFEKTA, DITT UTRUSTNING PÅ RÄKNAN TILL DITT TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING, ELLER BLOGGNING I VÅRA WEBBPLATSER ELLER DIN DOWNL DATA, TEXT, BILDER, VIDEOINNEHÅLL ELLER LJUDINNEHÅLL FRÅN VÅRA WEBBPLATSER . Om du är missnöjd med våra hemsidor är din enda rättsmedel att avbryta att använda våra hemsidor .

Vi försöker försäkra oss om att den information som läggs upp på våra webbplatser är korrekt och uppdaterad. VI BEHÅLLER RÄTTEN FÖR ATT FÖRÄNDRA ELLER GÖRA KORRIGERINGAR AV NÅGON AV INFORMATIONEN PÅ VÅRA WEBBPLATSER när som helst och utan någon tidigare varning. VI VARKEN stödja NOR är ansvariga för riktigheten eller pålitligheten i någon åsikt, RÅD ELLER UTTALANDE på våra webbplatser, inte heller för stötande, kränkande, obscent, oanständigt, GODKÄNDA OLAGLIG eller rättighetskränkande UTSÄNDNING MADE därpå genom NÅGON ANNAN än vår PERSONAL talesmän samtidigt som de fungerar IN DINA OFFICIELLA KAPACITETER (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, ANDRA ANVÄNDARE AV VÅRA WEBBPLATSER ). DET ÄR DITT ANSVAR ATT UTVÄRDERA NÖJAKTIGHETEN, FULLFÄRDIGHETEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV NÅGON INFORMATION, YTTRANDE, RÅDGIVNING ELLER ANNAT INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT MED VÅRA WEBBPLATSER . SÖK VÄNLIGT RÅDET FÖR YRKEN, SOM ÄR LÄMPLIGT, FÖR UTVÄRDERING AV NÅGON SPECIFIK INFORMATION, ÅTGÄRD, RÅD ELLER ÖVRIGT INNEHÅLL, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAD TILL FINANSIELL, HÄLSO-, ELLER LIVSSTILINFORMATION, ÅSIKT, RÅD, ELLER INNEHÅLL.

FÖRE GENOMFÖRANDE AV ETT KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV NÅGON SÄKERHET ELLER INVESTERING, ÄR DU RÅDDA TILL ATT KONSULTERA MED DIN MÄLKARE ELLER ANDRA FINANSIELL RÅDGIVARE FÖR ATT KONTROLLERA PRISER OCH ÖVRIG INFORMATION. VI HAR INGET ANSVAR FÖR INVESTERINGSBESLUT BASERADE PÅ, ELLER RESULTATEN FÅR FRÅN, INNEHÅLLET HÄR. INGET INNEHÅLLT VÅRA HEMSIDOR FÖRESKRIVS SOM INVESTERINGSRÅD. VI ÄR INTE EN REGISTRERAD MÅLHANDLARE ELLER INVESTERINGSRÅDGIVARE OCH GÖR INTE INVESTERINGSRÅD ELLER REKOMMENDERAR EN PRODUKT ÖVER EN ANNAN.

UTAN BEGRÄNSNING AV ovan i denna paragraf, vi och våra DOTTERBOLAG, leverantörer och licensgivare GÖR inga garantier AVSEENDE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER beställts eller tillhandahålls via våra webbplatser och avsäger sig härmed, OCH DU skall avstå från, alla garantier och representationer MADE I LITTERATUR FÖR PRODUKT ELLER TJÄNSTER, STÄLLT FRÅGOR FRÅGOR DOKUMENT OCH ANNAT PÅ VÅRA WEBBPLATSER ELLER I MOTVARANDE FÖR OSS ELLER VÅRA AGENTER. NÅGRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER BESTÄLLDA ELLER LEVERERAT VIA VÅRA WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLS AV OSS "SOM DE ÄR", UTOM I OMFATTNING, ÖVERGÅNG, ÖVRIGT SATT I LICENS- ELLER FÖRSÄLJNINGSAVTAL SÄRSKILT INFÖRT TILL SKRIVANDE MELLAN DIG OCH OSS ELLER OSS LEVERANTÖR.

ANSVARSBEGRÄNSNING.

INGEN HÄNDELSE, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSADE FÖR FÖRLORIGHET, SKALL VI, VÅRA FÖRETAGARE, ELLER NÅGRA AV VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, MEDLEMMAR ELLER INNEHÅLL ELLER TJÄNSTLEVERANTÖRER (KOLLEKTIVT, DEN "SKYDDA ENHETER") RÄTTSLIG, RÄTTSLIG, INKLUSIV FÖR ANSVARANDE SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, FÖLJANDE, EXEMPEL ELLER PUNITIVA SKADOR FÖR FÖLJANDE AV, ELLER DIREKT ELLER INDIREKT RELATERADE TILL ANVÄNDNINGEN AV ELLER Oförmågan att använda, VÅRA WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL, FUNKTIONER, MATERIAL OCH FUNKTIONER RELATERADE VÅRA WEBBPLATSER, FÖRLORADE FÖRETAG ELLER TAPPAD FÖRSÄLJNING, ÄVEN OM SÅDAN SKYDDAD ENHET HAR RÅDET OM MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR SÅ NÅGON AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KAN INTE GÄLLA FÖR VISSA ANVÄNDARE. DE SKYDDA ENHETERNA SKAL INGEN HÄNVISNING ANSVARAS FÖR ELLER I FÖRBINDELSE MED NÅGOT INNEHÅLL SÄNDT, SÄNDT, UTBYTE ELLER MOTTAGAS AV ELLER NÅGON ANVÄNDARE ELLER ANDRA PERSONER PÅ ELLER VÅRA WEBBPLATSER . I ALLA TILLFÄLLEN SKALL DET TOTALA SAMLADE ANSVARET FÖR DE SKYDDA ENHETERNA FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUST OCH ÅRSAKER (VAD ÄR INTE I KONTRAKT ELLER TORT, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, OTRONLIGHET ELLER ANNAN VIS) FÖR FRÅN VILLKOREN OCH VILLKOR OCH VILLKOR ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER SOM ÄR ÖVRIGA, I SAMLINGEN, MÄNGDET, OM NÅGOT, BETALT AV DU TILL OSS FÖR DIN ANVÄNDNING AV VÅRA HEMSIDOR ELLER KÖP AV PRODUKTER VIA VÅRA HEMSIDOR .

Ljuskänsliga anfall.

En mycket liten andel av människor kan uppleva ett anfall när de utsätts för vissa visuella bilder, till exempel blinkande lampor eller mönster som kan visas i videospel eller annat elektroniskt eller online-innehåll. Även personer som inte har anfall eller epilepsi tidigare kan ha ett odiagnostiserat tillstånd som kan orsaka dessa "ljuskänsliga epileptiska anfall" när de tittar på videospel eller annat elektroniskt innehåll. Dessa anfall har en mängd olika symtom, inklusive yrsel, desorientering, förvirring, tillfällig medvetslöshet, ögon- eller ansiktsrörelser, förändrad syn eller ryck eller skakningar på armar eller ben. Om du upplever något av ovanstående symtom, eller om du eller din familj har haft anfall eller epilepsi, bör du omedelbart sluta använda våra webbplatser och konsultera en läkare.

Tillämpliga lagar.

Vi kontrollerar och driver våra webbplatser från våra kontor i USA. Vi representerar inte att material på våra webbplatser är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. Personer som väljer att komma åt våra webbplatser från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga. Alla parter i dessa villkor avstår från sina respektive rättigheter till juryns rättegång.

Uppsägning.

Vi kan när som helst avsluta, ändra, avbryta eller avbryta alla aspekter av våra webbplatser eller våra webbplatsers tjänster. Vi kan begränsa, stänga av eller avsluta din åtkomst till våra webbplatser och / eller dess tjänster om vi tror att du bryter mot våra villkor eller tillämplig lag, eller av någon annan anledning utan förvarning eller ansvar. Vi upprätthåller en policy som föreskriver uppsägning under lämpliga omständigheter på våra webbplatser använder privilegier för användare som upprepade intrång i immateriella rättigheter.

Ändringar av användarvillkoren.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort någon del av användarvillkoren, helt eller delvis, när som helst. Ändringar i villkoren träder i kraft när de publiceras. Din fortsatta användning av våra webbplatser och / eller de tjänster som görs tillgängliga på eller via våra webbplatser efter att alla ändringar i villkoren har publicerats kommer att betraktas som godkännande av dessa ändringar.

Diverse.

Allmänna villkor och förhållandet mellan dig och oss regleras av lagarna i delstaten Florida, USA. Du samtycker till att varje åtgärdsorsak som kan uppstå enligt villkoren ska inledas och prövas i lämplig domstol i delstaten Florida, County of Palm Beach, USA. Du samtycker till att underkasta dig den personliga och exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Palm Beach County i delstaten Florida. Vårt underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i Allmänna villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i villkoren finner att en domstol med behörig jurisdiktion är ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att genomföra parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen och de andra bestämmelserna i villkoren och villkoren förblir i full kraft och effekt.

Dessa villkor reviderades 25 maj 2020.

bottom of page