top of page

Integritetspolicy

Europeiska unionen (EU) har godkänt GDPR. Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, är ett dataskyddssystem som antagits av Europeiska kommissionen och syftar till att stärka dataskyddet och säkerheten för personuppgifter i EU. CETV har tillbringat månader i nära samarbete med vårt juridiska team och med integritetsexperter för att uppdatera vår integritetspolicy och våra användarvillkor för att hantera GDPR. Följaktligen har vi uppdaterat vår integritetspolicy för att följa den. Vår reviderade policy förklarar vilka uppgifter vi samlar in, vad för och vilka alternativ du har angående din personliga information.

Som en viktig del av GDPR-efterlevnad har vi gjort våra villkor och policyer lättare att förstå och beskrivit vår databehandlingsmetod på tydligt språk.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Vi ber dig granska våra ändringar av sekretesspolicyn noggrant, eftersom dessa ändringar kan vara viktiga för dig. Om du fortsätter att använda CETV-webbplatser och mobiltjänster gör du det enligt denna policy. Vänligen granska och acceptera.

1. Översikt

CETV Network Inc och våra tidningswebbplatser: Resort and Travel, Cruise and Spa, and What's In Magazine ”värdesätter din integritet. Vi har utarbetat denna integritetspolicy för att förklara hur vi samlar in, använder, skyddar och avslöjar information och data när du använder någon CETV Network Inc.-webbplats och alla CETV-mobilapplikationer ("Site") eller CETV-tjänster ("Services").

Denna sekretesspolicy förklarar också dina val för att hantera dina informationspreferenser, inklusive att välja bort vissa användningar av din personliga information (enligt definitionen nedan). Webbplatsen drivs av CETV Network Inc, Florida USA (nedan kallad "CETV", "vi", "oss" och "vår"). För tillämpningen av tillämplig EU-lagstiftning om dataskydd är vi personuppgiftsansvarig.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som du tillhandahåller

 • Personuppgifter om dig vid registrering - Du kommer att bli ombedd att ange din e-postadress för att skapa ett konto.

 • Personuppgifter som du väljer att tillhandahålla oss för att erhålla ytterligare tjänster eller specifika onlinetjänster - Om du begär att delta i en valfri webbplatsfunktion, eller begär förbättrade tjänster eller annan valfri funktion, kan vi samla in ytterligare information från dig.

Vi kommer att förse dig med ett separat meddelande vid tidpunkten för insamlingen, om användningen av dessa personuppgifter skiljer sig från användningen i denna sekretesspolicy.

Personuppgifter när du använder vår webbplats eller tjänster

Vi samlar in information om dig när du använder webbplatsen eller tjänsten, såsom din IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla och enhetsinformation.
Genom spårningstjänster samlar vi in information om dig, såsom besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din användning, operativsystem, enhetsinformation, beteende, besökta sidor etc. Denna anonyma information kan inte identifieras direkt med dig. Vi samlar in information om köp du har gjort via vår webbplats eller tjänster, såsom produkttyp, prenumerationstyp, inköpsdatum etc.

Personuppgifter om dig om du besöker som gäst

Vissa begränsade tjänster är tillgängliga utan att behöva logga in på eller skapa ett konto, även kallat gästanvändning. Sådan är att besöka vår handelswebbplats, komma åt en nedladdnings- eller uppladdningslänk och andra. Vi samlar in information om dig, såsom besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning, operativsystem, enhetsinformation, beteende, besökta sidor. Denna anonyma information kan inte identifieras direkt med dig.

Personuppgifter om dig från källor från tredje part

 • Personuppgifter från betalningsbehandlare: vi samlar in information om dig från betalningsleverantörer när du köper produkter som erbjuds på webbplatsen eller tjänsten. Informationen varierar per betalningsleverantör men kan innehålla: din IP-adress, land, e-post, postnummer, namn, de sista fyra siffrorna på ditt kort.

 • Personuppgifter om dina vänner och kontakter - Det kan vara lättare att dela innehåll med dina vänner och kontakter om du anger deras e-postadresser när du använder tjänsten eller om du ansluter din kontaktlista eller vänlista till ditt konto. Om du väljer att ansluta din kontaktlistinformation på din enhet till ditt konto och / eller upprätta en kontoförbindelse mellan en social medieplattform och ditt konto, samlar vi in och använder informationen om din kontaktlista eller vänlista för att visa förslag när du vill dela innehåll från ditt CETV-konto med någon.

 • Personuppgifter från dina konton för andra tjänster - Du har möjlighet att säkerhetskopiera innehåll från olika tjänster du använder. I det här fallet kommer du att bli ombedd att auktorisera åtkomst till dina konton för tredje part. Vid detta evenemang kan vi få olika personuppgifter om dig, beroende på den angivna tjänstens integritetspolicy.

 • Personuppgifter om dig när du registrerar dig hos tjänster från tredje part - När du väljer att skapa ett konto hos CETV med en tredje partstjänst kan vi få information om dig som namn, språk, kön och annat, beroende på de åtkomstbehörigheter du tillåter .

Annan information vi samlar in relaterar till din användning av våra webbplatser eller tjänster

Vi kan samla in ytterligare information från eller om dig när du kommunicerar med oss, kontakta våra kundsupportteam eller svara på en undersökning.

3. Varför lagrar vi personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter i ett identifierbart format under minst den tid som krävs för att uppfylla våra lagliga eller reglerande skyldigheter och för våra affärsändamål. Vi kan behålla personuppgifter under längre perioder än vad som krävs enligt lag om det ligger i våra legitima affärsintressen och inte är förbjudet enligt lag. Om ditt konto stängs kan vi vidta åtgärder för att maskera personuppgifter och annan information, men vi förbehåller oss vår förmåga att behålla och komma åt informationen så länge som krävs för att följa gällande lagar. Vi kommer att fortsätta att använda och avslöja sådana personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

4. Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter av olika skäl som är motiverade enligt dataskyddslagar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

För att driva webbplatserna och tillhandahålla tjänsterna, inklusive att:

 • initiera en betalning

 • autentisera din åtkomst till kontot.

 • kommunicera med dig om ditt konto, webbplatserna, tjänsterna eller CETV.

 • skapa en kontoförbindelse mellan ditt konto och ett tredjepartskonto eller plattform.

För våra legitima intressen, inklusive att:

 • verkställa villkoren för våra webbplatser och tjänster;

 • hantera våra dagliga affärsbehov, såsom övervakning, analys;

 • anonymisera personuppgifter för att tillhandahålla aggregerad statistisk information till tredje part, inklusive andra företag och allmänheten, om hur, när och varför användare besöker våra webbplatser och använder våra tjänster.

 • för att hantera våra affärsbehov, som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet.

 • för att hantera risker och skydda webbplatserna, tjänsterna och dig från bedrägerier genom att verifiera din identitet och hjälpa till att upptäcka och förhindra bedrägeri och missbruk av webbplatserna eller tjänsterna.

 • för att följa våra skyldigheter och för att upprätthålla villkoren för våra webbplatser och tjänster, inklusive för att följa alla tillämpliga lagar och regler.

Med ditt samtycke, inklusive att:

 • att marknadsföra dig genom att leverera marknadsföringsmaterial om CETV-produkter och onlinetjänster. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller webbplatsupplevelser för att bättre matcha vår förståelse för dina intressen.

 • att tillhandahålla personliga tjänster som erbjuds av CEYV på tredjepartswebbplatser och onlinetjänster. Vi kan använda dina personuppgifter och annan information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy för att tillhandahålla en riktad visning, funktion eller erbjudande till dig på tredje parts webbplatser. Vi kan använda spårningstekniker för att tillhandahålla dessa onlinetjänster och / eller samarbeta med andra tredje parter som reklam- eller analysföretag för att tillhandahålla dessa onlinetjänster.

 • för att svara på dina förfrågningar, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vårt kundtjänstteam.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst och utan kostnad. Se avsnittet ”Dina sekretessval” för mer information om hur du gör det.

5. Delar vi personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter eller annan information om dig med andra på olika sätt som beskrivs i det här avsnittet i sekretesspolicyn. Vi kan dela dina personuppgifter eller annan information av följande skäl:

 • med betalningsleverantörer för att initiera en betalningsprocess - personuppgifter som är nödvändiga för att underlätta transaktionen;

 • med tredjepartstjänster som övervakar tjänstens funktion - Anonyma data- och prestandaanalyser som hjälper oss att förbättra användarnas upplevelser.

Vi kan dela information om dig med andra parter för CETVs affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag, inklusive:

 • om vi behöver göra det för att följa en lag, rättslig process eller förordningar;

 • till brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tjänstemän eller andra tredje parter enligt stämning, domstolsbeslut eller annan rättslig process eller krav som är tillämpliga på CETV;

 • om vi, efter eget gottfinnande, anser att utlämnande av personuppgifter är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet;

 • för att skydda en persons vitala intressen;

 • att undersöka överträdelser av eller genomdriva ett användaravtal eller andra juridiska villkor som gäller för någon tjänst;

 • för att skydda vår egendom, tjänster och juridiska rättigheter;

 • för att underlätta ett köp eller försäljning av hela eller delar av CETV: s verksamhet;

 • för att hjälpa till att bedöma och hantera risker och förhindra bedrägerier mot oss, våra användare och bedrägerier som involverar våra webbplatser eller användning av våra tjänster, inklusive bedrägerier som inträffar hos eller involverar våra affärspartners, strategiska satsningar eller andra individer och säljare;

 • till företag som vi planerar att gå samman med eller förvärvas av; och

 • för att stödja våra funktioner för revision, efterlevnad och bolagsstyrning.

Med ditt samtycke:

 • Vi delar dina personuppgifter och annan information med ditt samtycke eller riktning, inklusive om du godkänner en kontoförbindelse med ett tredjepartskonto eller plattform.

 • Vi delar dina personuppgifter med reklam- och analysföretag för att leverera information som är relevant för dig om nya funktioner och erbjudanden.

Profilinformation du gör tillgänglig för andra:

 • Genom att använda någon CETV-webbplats eller tjänsterna kan du göra vissa av din personliga information tillgänglig för andra. Till exempel kommer din e-postadress att visas när du delar en fil eller en mapp med en annan användare av webbplatsen eller tjänsterna. Du bör därför se till att alla som du delar en fil eller mapp med är någon som du gärna delar din e-postadress med.

Dessutom kan CETV tillhandahålla aggregerade statistiska data till tredje part, inklusive andra företag och allmänheten, om hur, när och varför användare besöker våra webbplatser och använder våra tjänster. Dessa uppgifter kommer inte att identifiera dig personligen eller ge information om din användning av webbplatserna eller tjänsterna.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringsändamål.

6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder informationen om dig och din användning av tjänsten:

 • för att skicka automatiserade meddelanden eller meddelanden som är relevanta för din användarupplevelse.

 • att köra användbarhet och A / B-tester för att hjälpa oss att förbättra vår service.

7. Bearbetning i EU och USA

Tänk på att din personliga information och kommunikation kan överföras till och underhållas på servrar eller databaser utanför din stat, provins eller land. Observera att vi behandlar och lagrar all information på säkra servrar i USA och / eller Europeiska unionen. Detta är nödvändigt för att behandla din personliga information. Lagarna i USA eller Europeiska unionen kanske inte är lika skyddande för din integritet som de som finns på din plats. Genom att använda vår webbplats eller tjänster och skicka personlig information via webbplatsen, godkänner du denna insamling, användning, överföring och avslöjande av din personliga information och att sådan insamling, användning, överföring och utlämnande ska regleras av tillämpliga lagar i Förenade kungariket. Stater och Europeiska unionen.

8. Hur använder vi cookies och spårningsteknik?

Vi använder cookies (en liten textfil placerad på din dator för att identifiera din dator och webbläsare) på webbplatsen. Vi använder kakor för att förbättra upplevelsen av webbplatsen och tjänsterna, till exempel att fylla i ditt användarnamn för enklare inloggning och bevara din användarsession. Vi använder inte cookies för att samla in personlig information. De flesta webbläsare är ursprungligen inställda på att acceptera kakor. Du kan återställa din webbläsare för att vägra alla cookies eller för att ange när en cookie skickas, men vissa funktioner på webbplatsen eller tjänsterna kanske inte fungerar om du tar bort eller inaktiverar cookies. Du kan också lära dig mer om cookies genom att besöka www.allaboutcookies.org som innehåller ytterligare användbar information om cookies och hur du blockerar cookies med olika typer av webbläsare. CETV: s cookies raderas automatiskt efter ett år.

9. Behandlar vi speciella kategorier av personuppgifter?

CETV behandlar inte personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackföreningsmedlemskap, och behandling av genetiska data, biometriska uppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller data om en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning.

10. Vilka sekretessval finns tillgängliga för dig?

På CETV vill vi ge dig maximal kontroll över dina personuppgifter.

Vissa av våra tjänster kan kräva viss information från dig för att vi ska kunna leverera kvalitetsfunktioner och för att hjälpa oss att förbättra vår tjänst.


Här är några alternativ du har angående den information du ger oss:

11. E-postadress

E-postadressen är ett attribut när den används som en unik identifiering vid inloggning. Du kan dock ändra din e-postadress när som helst. Vi kan skicka marknadsföringsinnehåll om våra webbplatser, tjänster, produkter. Du kan välja bort denna marknadsföringskommunikation som vi skickar genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandena du får. Om du har ett konto hos oss kan du också justera dina kommunikationspreferenser i dina kontoinställningar.

Obs: Vi skickar meddelanden till dig som krävs eller är nödvändiga för att skicka till Användare av våra tjänster, meddelanden som innehåller viktig information om status för ditt konto och annan kommunikation som du begär från oss. Du kanske inte väljer att ta emot dessa meddelanden så länge du använder tjänsten, men du kommer att sluta ta emot den när du inaktiverar ditt konto.

12. Telefonnummer

Du kan välja att ange ditt telefonnummer för ditt konto. Du kan ändra ditt telefonnummer när som helst från dina kontoinställningar. När du inaktiverar ditt konto raderas ditt telefonnummer från vår databas.

13. Ditt namn och land (för fakturering)

Du kan ändra ditt namn och / eller land från kontoinställningar.

14. Kakor

Du kan ha alternativ tillgängliga för att hantera dina cookiesinställningar. Till exempel kan din webbläsare eller internetenhet tillåta att du tar bort, inaktiverar eller blockerar vissa kakor och annan spårningsteknik. Du kan lära dig mer genom att besöka AboutCookies.org. Du kan välja att aktivera dessa alternativ, men att göra det kan hindra dig från att använda många av de viktigaste funktionerna och funktionerna som finns tillgängliga på en tjänst eller webbplats.

15. Tredje parts konton

När du skapar säkerhetskopior, importerar kontakter eller registrerar dig på Facebook kan du ansluta ditt CETV-konto till andra tredjepartsplattformar. Vi kan få annan information om dig när den här anslutningen upprättas, men ingen av funktionerna relaterade till denna anslutning är obligatoriska och du kan välja att inte länka ditt CETV-konto. Om du gör det hänvisar du till sekretessmeddelandet som styr tredjepartsplattformen för mer information om de val du kan ha.

Om du inte håller med om hur vi hanterar din information och vill hålla tillbaka ditt samtycke kan du göra det genom att radera ditt konto från CETV.

Din personliga information och filer kommer att raderas utan onödigt dröjsmål.

För andra anspråk angående din personliga information och sekretess, kontakta oss på privacy@cetv.org

16. Vilka är dina rättigheter?

I det här avsnittet har vi sammanfattat de rättigheter du har enligt dataskyddslagen. För en mer detaljerad förklaring av dina rättigheter, se relevant lagstiftning och vägledning från tillsynsmyndigheterna.

Rätten att informeras
CETV: s sekretesspolicy beskriver våra metoder i detalj med ett enkelt språk. Allt du behöver veta finns här. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på privacy@cetv.org.

Rätten till rättelse
Om du tror att vi har fel data om dig, eller att dina uppgifter är ofullständiga, kan du ändra dem när som helst via dina kontoinställningar.

Rätten att radera
När du tar bort dina CETV-kontodata och filer raderas utan onödigt dröjsmål.

Rätten att begränsa behandlingen
Du kan tillfälligt begränsa behandlingen av dina uppgifter genom att stänga av ditt konto. Avstängda konton hålls i tre månader, såvida inte annat särskilt anges. Under denna period kan kontot återställas när som helst och information eller filer går förlorade. I slutet av perioden raderas icke-återställda konton automatiskt och information raderas. Kontakta oss på privacy@cetv.org för att begära avstängning av kontot genom att ange dina skäl.

Rätten till dataportabilitet
Kontakta oss på privacy@cetv.org för att begära en kopia av de uppgifter vi lagrar om dig. När den är klar kommer du att få filen via e-post.

Rätten till tillgång
Läs vår integritetspolicy för mer information om vilka uppgifter som behandlas av oss. Kontakta oss på privacy@cetv.org om du har ytterligare frågor.

Rätten att invända
Utöver möjligheten att välja bort bearbetning genom att ändra dina inställningar kan du motsätta dig bearbetning av vissa former av data, som
eskriberades i Sekretessalternativ . Kontakta oss på privacy@cetv.org om du har ytterligare frågor.

Rätten att överklaga automatiserade beslut och profilering Vi kan fatta ett automatiskt beslut att blockera en användare, om vi misstänker att denna användare använder våra tjänster för olagliga handlingar eller handlingar som bryter mot våra användarvillkor. Om du tror att ditt konto har blockerats olagligt kan du kontakta vårt supportteam.

17. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi upprätthåller tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder som är utformade för att ge rimligt skydd för dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring. Säkerhetsåtgärderna inkluderar brandväggar, datakryptering, fysiska åtkomstkontroller till våra datacenter och kontroller för auktorisering av informationsåtkomst. Medan vi är dedikerade till att säkra våra system och tjänster är du ansvarig för att säkerställa och upprätthålla sekretessen för dina lösenord och din konto- / profilregistreringsinformation och verifiera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vi är inte ansvariga för att skydda personuppgifter som vi delar med en tredje part baserat på en kontoanslutning som du har auktoriserat.

I det osannolika fallet att ett säkerhetsintrång som påverkar individers rättigheter och friheter upptäcks, enligt vår riskbedömningspolicy, kommer CETV att informera dessa individer utan onödigt dröjsmål.

18. Kan barn använda våra tjänster?

Webbplatsen och tjänsterna är avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Vi samlar inte medvetet personlig information från barn under 18 år. Om vi blir medvetna om att vi av misstag har fått personlig information från ett barn under 18 år kommer vi att ta bort sådan information från våra register.

19. Uppdateringar eller ändringar i behandlingen

Om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt syfte, som inte omfattas av denna integritetspolicy, kommer vi att förse dig med ett nytt meddelande som förklarar denna nya användning innan behandlingen påbörjas och de relevanta syftena och behandlingsvillkoren anges. Där och när det är nödvändigt kommer vi att begära ditt förhandsgodkännande till den nya behandlingen.

Vi håller denna sekretesspolicy under regelbunden granskning och vi kommer att placera alla uppdateringar på denna webbsida. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast 5.25.2018.

Under andra omständigheter, om vi beslutar att ändra denna integritetspolicy, kommer vi att informera dig genom att publicera den reviderade sekretesspolicyn på webbplatsen. Dessa ändringar träder i kraft den reviderade dagen som visas i den reviderade sekretesspolicyn. Din fortsatta användning av vår webbplats eller våra tjänster utgör ditt samtycke till den reviderade sekretesspolicyn.

20. Kontakta oss

Du kan kontakta oss om du har allmänna frågor eller funderingar kring denna sekretesspolicy och kompletterande meddelanden eller hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår dataskyddsombud kan kontaktas på privacy@cetv.org

21. Definitioner

Med konto avses ett CETV-medlemskonto.

Enhetsinformation betyder data som automatiskt kan samlas in från alla enheter som används för att komma åt webbplatsen eller tjänsterna. Sådan information kan inkludera, men är inte begränsad till, din enhetstyp; enhetens nätverksanslutningar; enhetens namn; din enhets IP-adress; information om enhetens webbläsare och internetanslutning som du använder för att komma åt webbplatsen eller tjänsterna;

Gästanvändning betyder en persons användning av tjänsterna utan att logga in på och / eller skapa ett konto.

CETV betyder CETV Network Inc. och dotterbolag eller dotterbolag. I denna sekretesspolicy kallas CETV ibland för "vi", "oss" eller "vår" beroende på sammanhanget.

Med personuppgifter avses information som kan associeras med en identifierad eller direkt eller indirekt identifierbar fysisk person. ”Personuppgifter” kan inkludera, men är inte begränsat till, namn, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum.

Process betyder alla metoder eller sätt som vi hanterar personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiserat, såsom insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning och samråd, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillhandahålla, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse av personuppgifter.

Tjänsterna har alla produkter, tjänster, innehåll, funktioner, tekniker eller funktioner och alla relaterade webbplatser, applikationer och tjänster som erbjuds dig av CETV med ett konto eller gästanvändning.

Webbplatser äger webbplatser, mobilappar, officiella sociala medieplattformar eller andra onlineegenskaper genom vilka CETV erbjuder tjänsterna och som har publicerat eller länkat till denna sekretesspolicy.

Teknisk användningsinformation betyder information som vi samlar in från din telefon, dator eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatserna eller tjänsterna. Data om teknisk användning berättar hur du använder webbplatserna och tjänsterna, till exempel vad du har sökt efter och visat på webbplatserna och hur du använder våra tjänster, inklusive din IP-adress, statistik om hur sidor laddas eller visas, de webbplatser du besökte innan de kom till webbplatserna och annan information om användning och surfning som samlats in via kakor.

Användare avser en person som använder tjänsterna eller öppnar webbplatserna och har etablerat en relation med CETV (till exempel genom att öppna ett konto och godkänna CETV: s användarvillkor) eller på annat sätt använder tjänsterna för gästanvändning.

Tidigare sekretesspolicy förblir i kraft som uppdaterad ovan. Observera att din information på min webbplats ALDRIG SÄLJS TILL NÅGON, NÅGONSIN! Vi har tyckas att även på Facebook personuppgifter inte skyddades och att den offen säljs till annonsörer. Det är dock viktigt att förstå att allt du lägger till i din personliga profil och diskuterar i mitt forum kan ses över internet. Så snälla tack om den information du lägger till min sida. Du kan vara säker på att din information inte kommer att säljas till någon någonsin!

CETV Network Inc. Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy har sammanställts för att bättre kunna betjäna dem som är oroade över hur deras 'personligt identifierbara information' (PII) används online. PII, som beskrivs i USA: s sekretesslag och informationssäkerhet, är information som kan användas ensam eller tillsammans med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller för att identifiera en individ i sitt sammanhang. Läs vår integritetspolicy noggrant för att få en klar förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar din personligt identifierbara information i enlighet med våra webbplatser.

Vilken personlig information samlar vi in ​​från personerna som besöker vår blogg, webbplats eller app?

När du beställer eller registrerar dig på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsinformation eller annan information för att hjälpa dig med din upplevelse.

När samlar vi in ​​information?

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, gör en beställning, fyller i ett formulär eller anger information på vår webbplats.

Hur använder vi din information?

Vi kan använda informationen vi samlar in från dig när du registrerar dig, gör ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, svarar på en undersökning eller marknadsföringskommunikation, surfar på webbplatsen eller använder vissa andra webbplatsfunktioner på följande sätt:

• Att anpassa din upplevelse och låta oss leverera den typ av innehåll och produktutbud som du är mest intresserad av.

• För att förbättra vår webbplats för att bättre kunna tjäna dig.

• För att ge oss bättre service när du svarar på dina kundtjänstförfrågningar.

• Att administrera en tävling, marknadsföring, undersökning eller annan webbplatsfunktion.

• För att snabbt behandla dina transaktioner.

• För att skicka regelbundna e-postmeddelanden om din beställning eller andra produkter och tjänster.

• Att följa upp dem efter korrespondens (livechatt, e-post eller telefonförfrågningar)

Hur skyddar vi din information?

Vår webbplats skannas regelbundet för säkerhetshål och kända sårbarheter för att göra ditt besök på vår webbplats så säker som möjligt.

Vi använder regelbunden skanning av skadlig programvara.

Din personliga information finns bakom säkra nätverk och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter till sådana system och måste hålla informationen konfidentiell. Dessutom krypteras all känslig / kreditinformation du tillhandahåller via Secure Socket Layer (SSL) -teknologi.

Vi implementerar en mängd olika säkerhetsåtgärder när en användare matar in, skickar eller öppnar sin information för att upprätthålla säkerheten för din personliga information.

Alla transaktioner behandlas via en gateway-leverantör och lagras eller behandlas inte på våra servrar.

Använder vi 'cookies'?

Vi använder inte cookies för spårningsändamål

Du kan välja att låta din dator varna varje gång en cookie skickas, eller du kan välja att stänga av alla cookies. Du gör detta via dina webbläsarinställningar. Eftersom webbläsaren är lite annorlunda, titta på webbläsarens hjälpmeny för att lära dig rätt sätt att ändra dina cookies.

Om du stänger av cookies kan vissa av de funktioner som gör din webbplats upplevelse mer effektiva inte fungerar .att göra din webbplats upplevelse mer effektiv och kan inte fungera korrekt.

Utlämnande av tredje part

Vi säljer, handlar eller överför inte din personligt identifierbara information till externa parter.

Länkar från tredje part

Vi inkluderar inte eller erbjuder produkter eller tjänster från tredje part på vår webbplats.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA är den första statliga lagen i landet som kräver kommersiella webbplatser och onlinetjänster för att lägga upp en integritetspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt bortom Kalifornien för att kräva att någon person eller ett företag i USA (och tänkbart världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från Kaliforniens konsumenter att lägga upp en iögonfallande integritetspolicy på sin webbplats med exakt information som samlas in och de personer eller företag som det delas med. - Se mer på: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Enligt CalOPPA godkänner vi följande:

Användare kan besöka vår webbplats anonymt.

När denna sekretesspolicy har skapats lägger vi till en länk till den på vår hemsida eller som ett minimum på den första betydelsefulla sidan efter att vi har gått in på vår webbplats.

Vår integritetspolicy innehåller ordet "Sekretess" och kan enkelt hittas på sidan som anges ovan.

Du kommer att meddelas om ändringar av sekretesspolicyn:

• På vår sekretesspolicy

Kan ändra din personliga information:

• Genom att mejla oss

Hur hanterar vår webbplats inte Spåra-signaler?

Vi hedrar Spåra inte signaler och Spåra inte, plantera cookies eller använda reklam när en webbläsarmekanism för spårning (DNT) inte är på plats.

Tillåter vår webbplats spårning från tredje part?

Det är också viktigt att notera att vi inte tillåter spårning av beteenden från tredje part

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

När det gäller insamling av personlig information från barn under 13 år, lägger COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) föräldrar i kontroll. Federal Trade Commission, USA: s konsumentskyddsbyrå, verkställer COPPA-regeln, som anger vad operatörer av webbplatser och onlinetjänster måste göra för att skydda barns integritet och säkerhet online.

Vi marknadsför inte specifikt för barn under 13 år.

Rättvis information

Principerna för rättvis informationspraxis utgör ryggraden i integritetslagstiftningen i USA och de begrepp de innehåller har spelat en viktig roll i utvecklingen av dataskyddslagar runt om i världen. Att förstå principerna för rättvis information och hur de ska implementeras är avgörande för att följa de olika sekretesslagarna som skyddar personlig information.

För att vara i linje med rättvis informationspraxis kommer vi att vidta följande responsiva åtgärder om ett dataintrång inträffar:

Vi meddelar dig via e-post

• Inom 7 arbetsdagar

Vi kommer att meddela användarna via avisering på plats

• Inom 7 arbetsdagar

Vi samtycker också till principen om individuell prövning som kräver att individer har rätt att lagligen sträva efter verkställbara rättigheter mot datainsamlare och processorer som inte följer lagen. Denna princip kräver inte bara att individer har verkställbara rättigheter gentemot dataanvändare, utan också att individer vänder sig till domstolar eller myndigheter för att utreda och / eller åtala databehandlares bristande efterlevnad.

  CAN SPAM Act

CAN-SPAM Act är en lag som ställer reglerna för kommersiell e-post, fastställer krav för kommersiella meddelanden, ger mottagarna rätt att få e-postmeddelanden stoppas från att skickas till dem och stavar hårda påföljder för överträdelser.

Vi samlar in din e-postadress för att:

• Skicka information, svara på förfrågningar och / eller andra förfrågningar eller frågor

• Behandla beställningar och skicka information och uppdateringar om beställningar.

• Skicka ytterligare information om din produkt och / eller tjänst

• Marknadsför till vår e-postlista eller fortsätt att skicka e-post till våra kunder efter att den ursprungliga transaktionen har ägt rum.

För att följa CANSPAM godkänner vi följande:

• Använd inte falska eller vilseledande ämnen eller e-postadresser.

• Identifiera meddelandet som en annons på ett rimligt sätt.

• Inkludera den fysiska adressen till vårt företag eller vårt huvudkontor.

• Övervaka tredjepartsmarknadsföringstjänster med avseende på efterlevnad, om en sådan används.

• Hedra opt-out / avsluta prenumerationsförfrågningar snabbt.

• Tillåt användare att avsluta prenumerationen genom att använda länken längst ner i varje e-postmeddelande.

Om du när som helst vill avsluta prenumerationen på framtida e-postmeddelanden kan du skicka e-post till oss på

remove@cetv.org och vi tar omedelbart bort dig från ALL korrespondens.

Om det finns några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

CETV Network Inc.

123 N Congress Ave STD 110

Boynton Beach, Florida 33426

Förenta staterna

support@cetv.org

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page